Online vizitka

Martin Drabišin

Kategória: Iné
Miesto poskytovania: Bratislava
Telefón: 421915936991

Popis služby:
Controlling:
- vyhodnocovanie ekonomických výsledkov firmy
- plánovanie, zber informácií, porovnanie skutočnosti s plánom, vyhodnocovanie odchýlok, kontrola
- spracovanie údajov v exceli
- manažérske účtovníctvo

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu