Online vizitka

Ing. Mgr. Martin Hriňák

Kategória: Iné
Miesto poskytovania: SR
Telefón: 0903861530

Popis služby:
Konzultačné a poradenské služby v súvislosti so spracúvaním a implementovaním projektov (nielen) zo štrukturálnych fondov EÚ. Mám odbornú spôsobilosť pre realizáciu verejného obstarávania. Ponúkam poradenstvo v oblasti zefektívňovania a optimalizácie procesov riadenia.

Referencie:
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Ústav anorganickej chémie SAV, Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej, Prešovská univerzita, P-MAT, n. o.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu