Partneri


  • Srdce Slovenska http://www.srdce-slovenska.sk/index.html - nezisková organizácia, ktorá sa venuje aktuálnym otázkam týkajúcich sa rodinného a pracovného života, ako aj podnikateľského a spoločenského prostredia na Slovensku. 

  • Personálne poradenstvo a vyhľadávanie vhodných kandidátov pracovných ponúk Jobpoint http://www.jobpoint.sk/

  • Fit For Flexi http://fitforflexi.cz - medzinárodný projekt je zameraný na podporu flexibilných foriem práce a ich šírenia medzi zamestnávateľmi v Čechách. Realizuje ho jazyková a vzdelávacia agentúra Channel Crossings spoločne s partnermi z Nemecka, Švédska a Poľska. Projekt čerpá zo zahraničných skúseností a ponúka tiež komplexný vzdelávací program pre rodičov s malými deťmi a osoby starajúce sa o závislého člena rodiny.
           


     

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu