Služby

 • Pre UCHÁDZAČOV – prezeranie flexi pracovných ponúk, zadanie životopisu so databázy, množstvo informácií

 • Pre ZAMESTNÁVATEĽOV – zadávanie flexi pracovných ponúk, prezeranie databázy životopisov uchádzačov o flexi zamestnanie a databázy flexibilných dodávateľov, vytvorenie flexiprofilu

 • Pre ZAMESTNÁVATEĽOV – poradenstvo a analýzy

 • Pre MALÝCH PODNIKATEĽOV (slobodné povolania) – vytvorenie virtuálnej vizitky (alebo osobného profilu)

 • Pre VŠETKÝCH - školenia a workshopy

 

UCHÁDZAČI  

Ako uchádzač o prácu na flexibilný pracovný úväzok máte prostredníctvom flexipraca.sk tieto možnosti:

 • Vyhľadávať vhodné pracovné ponuky zo zoznamu pracovných ponúk.

 • Podľa vlastného záujmu na pracovné ponuky reagovať.

 • Vytvoriť si životopis a sprístupniť ho pre zamestnávateľov alebo personálne agentúry hľadajúce pracovníkov na flexibilný pracovný úväzok v databáze životopisov (možné len po registrácii na úvodnej stránke cez Ste uchádzač?).

 • Získavať informácie, rady, názory, skúsenosti v oblasti flexibilného pracovného trhu. 

 • Zdieľať vlastné skúsenosti.

 • Požiadať o radu v Poradni.

 • Dozvedieť sa o školeniach a konferenciách zameraných na dotknutú problematiku.

Všetky služby pre uchádzačov poskytujeme zdarma.

 

ZAMESTNÁVATELIA a PERSONÁLNE AGENTÚRY

Špecificky zameraný pracovno-informačný portál flexipraca.sk je jediný portál na Slovensku zameraný na flexibilné formy práce a flexibilitu spoločnosti ako takej. V rámci pracovnej flexibility Vám umožní presenejšie zamieriť Vašu personálnu inzerciu alebo vyhľadávanie potenciálnych kandidátov na osoby, ktoré sa orientujú na prácu s určitým typom flexibility. Zároveň Vám ponúkame poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, technológií ako aj hnuteľných/nehnuteľných  vecí v prepojení na flexibilitu organizácie.

 • Pracovné ponuky, Životopisy a Flexiprofil

V prípade, že hľadáte ľudí na pozíciu s možnosťou flexibility (typy flexibilných pracovných úväzkov), využite možnosť zadania jednej alebo viacerých pracovných ponúk. Služba je zadarmo. Platnosť pracovnej ponuky je 3 mesiace.

Prístup do databázy životopisov vrátane kontaktov na potenciálnych kandidátov je časovo obmedzený na 1 mesiac.

Služba flexiprofil Vám umožňuje zobrazovanie loga a podrobného profilu Vašej spoločnosti, zameraného na aktivity a projekty, ktoré realizujete v oblasti flexibilného pracovného trhu. Pri tvorbe textu Flexi profilu Vám pomôže "nápoveda". Logo spoločnosti sa zobrazuje v zozname všetkých Flexibilných zamestnávateľov na všetkých stránkach portálu. Platnosť služby je 12 mesiacov.

 • Virtuálne vizitky

Okrem databázy životopisov má zamestnávateľ prístup i k databáze flexibilných dodávateľov, teda osôb so slobodným povolaním, alebo "na voľnej nohe", ktorí vkladajú svoj profil a referencie. Služba momentálne nie je spoplatnená a prístup nie je časovo obmedzený. Viac.

 • Poradenstvo a analýzy

Pracujeme s Vami pri premene firmy na „flexibilnejšiu“. Spolupracujeme pri príprave stratégie, ktorá prepája tímy ľudských zdrojov, IT a ďalších oddelení pri vypracovaní a úprave ich riešení na nové, flexibilnejšie formy spolupráce.

Poradenstvo zahŕňa napríklad prípravu upravenej internej smernice na flexibilnejšie formy práce, analýza súčasného stavu zamestnancov a možnosti úprav ich pracovného času, poradenstvo pri zosúlaďovaní pracovného a osobného života zamestnancov (napr. rodičia s deťmi, rozhodnutie o zriadení firemnej škôlky...)

V prípade záujmu nás kontaktujte.

 

MALÍ PODNIKATELIA, ŽIVNOSTNÍCI

Flexibilný dodávateľ je osoba so slobodným povolaním (SZČO, živnostník) alebo malá firma poskytujúca službu typu: účtovník, programátor, grafik, novinár, architekt, marketingový špecialista, virtuálny/a asistent/ka, nezávislý personalista, právnik, IT profesionál, developer, webdesigner, animátor, copywriter, lektor cudzích jazykov, finančný poradca, realitný agent a iné. Sú to predstavitelia flexibilných úväzkov typu práca doma (homeworker) alebo projektové zamestnanie.

 • Virtuálne vizitky alebo Na voľnej nohe

Služba Vám umožňuje zobrazovanie podrobného profilu Vás, Vašich služieb, ktoré poskytujete, a referencií. Viac.

Touto službou sa viete lepšie napojiť na spoločnosti/osoby, ktoré Vami poskytované služby hľadajú.

Vaše meno sa zobrazuje v zozname všetkých Flexibilných dodávateľov - Na voľnej nohe - na všetkých stránkach portálu. Po kliknutí na názov spoločnosti sa objaví Váš podrobnejší flexi profil.

Služba má platnosť 6 mesiacov. Momentálne nie je spoplatnená.

 

PRE VŠETKY SKUPINY

 • Školenia a workshopy

Školenia/workshopy podporujúce myšlienku flexibilných pracovných úväzkov zosúlaďovania pracovného a osobného života. work-life balance, prezentácia manuálu flexibilných úväzkov, prezentácia výhod flexibilných úväzkov, ako zrealizovať flexibilnú pracovnú politiku, získavanie spätnej väzby všetkých zúčastnených strán, podporujúce rodičov pri ich návrate do práce, podporujúce ľudí v ich ceste k samostatnej zárobkovej činnosti,...

Aktuálne školenia nájdete v Aktuálne (na sekcii pracujeme).

V prípade záujmu o špecilizované školenia nás kontaktujte.

 • Vypracovanie businss plánov / podnikateľských zámerov 

Podnikateľský plán potrebujete nielen pre rôzne typy investorov (strategického, inštitucionálneho, business angela) či banku,  ale najmä pre seba samého, aby ste vedeli, kam smeruje vaše podnikanie.  Má rôzne podoby prezentácie. O tom, ako sa tvorí a aký je dôležitý, ste už asi veľa počuli i čítali. Napriek tomu ho stále nemáte. Nie je čas, schopnosť sústrediť sa, neviete ako na to, a podobne. 

- Rozsiahly podnikateľský zámer

- Stručný podnikateľský zámer

- Executive summary

- Konzultácie pri príprave podnikateľkých zámerov

Podnikateľský zámer obsahuje i finančné projekcie. Ak potrebujete, pripravím vám ho i v anglickej verzii. Viac.


Cenník tu.

Informácie o flexibilnom pracovnom trhu